รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2565

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2565 8/2564

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
กุมภาพันธ์ 2565 9/2564  

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
มีนาคม 2565 10/2564    
เมษายน 2564 11/2564    
พฤษภาคม 2564      
มิถุนายน 2564      
กรกฎาคม 2564      
สิงหาคม 2564      
กันยายน 2564      
ตุลาคม 2564      
พฤศจิกายน 2564      
ธันวาคม 2564