Thai Cosmetic Manufacturers Association

รูปภาพบรรยากาศ ภายในงาน "ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับกฏหมายเครื่องสำอางไทยปัจจุบัน"

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องMeeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์