ด้วยทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภา-อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการโฆษณาเครื่องสำอางในยุค 4.0” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอางให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน และเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มการกำกับดูแลตนเองด้านการโฆษณาเครื่องสำอางให้มีมาตรฐานเดียวกัน

การสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบโฆษณาเครื่องสำอาง, ในด้านการทำการส่งเสริมการขาย, บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลโฆษณา และการพัฒนาการโฆษณาเครื่องสำอางในยุค 4.0 รวมถึงความต้องการจากภาคเอกชนในการขอการส่งเสริมจากภาครัฐ

สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่ https://goo.gl/forms/MGaRUkaV61YC1TEf1 อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับสมาชิก ท่านละ 4,000 บาท และสำหรับบุคคลทั่วไป 4,500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี  “สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท 71 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 320-1-09544-2 พร้อมส่งสำเนาใบนำฝากเช็คหรือเงินสด ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางแฟ็กซ์หมายเลข 02 246 7089 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย โทรศัพท์ 02 246 7088