คุณคิดว่า ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีความสำคัญแค่ไหน ?

ทำอย่างไรจะให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ
ถ้าเราสามารถสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้ได้ในระดับอาเซียนล่ะ ??

#สัมมนาออนไลน์
"ASEAN SAFETY ASSESSMENT WEBINAR"

โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับอาเซียน

ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลา 14.30-16.30 น.
FEE : US$ 25 PER SESSION

จัดโดย ASEAN Cosmetics Association

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://aseancosmetics.org/events/asean-safety-assessment-webinar