🏇🚴‍♂️การออกกำลังกาย......คือปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
🏀สินค้าสุขภาพความงามสำหรับผู้เล่นกีฬา จึงมีความสำคัญและจำเป็นตามไปด้วยเช่นกัน
🥎สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบัน SMI ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

🌈ขอเชิญ SMEs เข้าร่วมสัมมนา “เตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน สินค้าสุขภาพและความงาม สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านกีฬา” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ SPORT ECONOMY โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563
📍วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ C Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower รัชดา (สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 1)

➡️ลงทะเบียน ฟรี ที่ https://bit.ly/3cW2UQs
หรือสมัครสัมมนาออนไลน์ได้ โดยท่านลงทะเบียนปกติ และเลือกรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (ใน Link มีรูปแบบให้เลือก) รับจำนวนจำกัด

😷จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางสถาบัน SMI จึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม พร้อมจัดเตรียมที่วัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดที่นั่งห่างกัน 2 เมตร แยกอาหารเป็นแบบกล่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.thailandsporthub.com
Facebook.com/smipage
Line@smipage
Tel.02-345-1059, 02-345-1121
#sportcluster
#สสว.
#สถาบันSMIเครียงคู่ผู้ประกอบการ