รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2562

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2562 9/2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-15.00 น.

ห้อง GS1-3 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กุมภาพันธ์ 2562 10/2561    
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561    
มีนาคม 2562 11/2561    
เมษายน 2562 12/2561    
พฤษภาคม 2562 1/2562    
มิถุนายน 2562 2/2562    
กรกฎาคม 2562 3/2562    
สิงหาคม 2562 4/2562    
กันยายน 2562 5/2562    
ตุลาคม 2562 6/2562    
พฤศจิกายน 2562 7/2562    
ธันวาคม 2562 8/2562